Verslag Co-working van 18 oktober 2016: Time-management

Het onderwerp tijdens deze 3e Co-Working bijeenkomst was: timemanagement. De bijeenkomst werd verzorgd door onze twee ViB-leden Marjo Klaver en Hil Buitenwerf. Zij zijn beiden coach. Zij hebben zichzelf aan het begin van de bijeenkomst geïntroduceerd en hun eigen visie op timemanagement gegeven. Daarna mochten de ViB-leden, die de vraag over timemanagement hadden ingebracht, één van de twee coaches uitkiezen en haar vraag aan de uitgekozen coach voor te leggen. Dat kon op vier manieren:

  1. Ik wil graag een tip.
  2. Ik wil een voorbeeld van iemand anders, hoe deze met een dergelijk probleem omgaat.
  3. Ik wil bevraagd worden over mijn probleem.
  4. Ik wil op een dieper niveau weten wat voor overtuigingen er achter zitten, dat maakt dat ik dit probleem creëer.

De ViB-leden kozen allemaal voor de laatste methode, waarmee de bijeenkomst veel diepgang kreeg. Vragen, die in eerste instantie leken te maken met gebrek aan tijd, bleken al doorvragend veel meer verband te houden met blokkades om het eigen gevoel/intuïtie te volgen, met onbewuste gedachten en overtuigingen.

Zoals Marjo het benoemde: timemanagement 3.0. is vooral: het accent stellen op de juiste prioriteiten. Vooral tijd besteden aan datgene wat echt belangrijk voor je is. En wat is dan belangrijk voor je? Dat is weer gerelateerd aan je missie, je waarden, je talenten, je gevoel/intuïtie.

Of zoals Hil het uitdrukte: voor timemanagement heb je niet alleen een telefoon, een agenda, een tablet of een leeg hoofd nodig, maar vooral ook je hoofd, hart en buik. Je hoofd is realistisch weten; je hart is liefdevol weten; je buik is gevoelsmatig weten. Deze drie dienen samen te werken voor een evenwichtig en bewust resultaat.

Voor de aanwezige ViB-leden, die als toehoorder aanwezig waren, was de bijeenkomst ook zeer zinvol. Tijdens de borrel na de bijeenkomst werd wel duidelijk dat veel leden dezelfde ervaringen delen, waardoor ook bij hen nieuwe inzichten ontstonden en de bijeenkomst als zeer vruchtbaar werd ervaren.

Het is inspirerend om steeds weer te ervaren hoeveel kennis en kunde en kwaliteit onder de ViB-leden aanwezig is.

CONTACT

Contact met Vrouw in Bedrijf Alkmaar? Stuur een bericht met dit contactformulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Sending

Website-beheer:  PoppyRed Ontwerpstudio  |  Technische realisatie: Wennies Advertising

Log in with your credentials

Forgot your details?